COS TÈCNIC

 

SECRETARIA MAITE LÓPEZ BÁRCENAS 665 787 597
COORDINADOR TÈCNIC JOAN MONTSERRAT MARIEGES 661 038 886
ENTRENADOR JOAQUIN HERNANDEZ HERNANDEZ 628 530 016
ENTRENADOR ANTONI FIBLA PELLICER 659 374 819
SECRETÀRIA MAITE LÓPEZ BÁRCENAS 665 787 597
MONITOR MIQUEL DALMAU 644 146 534
MONITOR PAU BOLA GIL 622 623 171
MONITOR MIGUEL ANGEL REVILLA 618 816 531
MONITOR RAQUEL CABANILLAS CALVENTÓS 636 700 773
MONITOR NÚRIA IBÁÑEZ COLOMINAS 638 055 658
MONITORA GEORGINA SALANQUEDA 647 963 197
TELÈFON D’INTERÈS INSTAL.LACIONS UB 934 039 334