Select Page

 

HORARIS I DURADA DEL CURS

A causa de les restriccions que el covid-19 comporta en l’aforament de les instal·lacions, fins que no finalitzi l’estat d’excepcionalitat causat per la pandèmia, no podrem realitzar la nostra activitat els divendres, ja que es reserven per a la pràctica d’altres esports.  

Per tant, de moment, l’Escola d’atletisme funcionarà  

• De dilluns a dijous, de 18 a 19,30 hores, dos o tres dies a escollir.  

• Setembre a Juny (curs lectiu) • Inici del curs : 1 de setembre de 2021  

LLOC

• Instal·lacions del Servei d’Esports de la Universitat de Barcelona (Av. Diagonal, 695-701) de Barcelona -Metro Zona Universitària-

IMPORT

Es pot fer el pagament total de la quota a l’inici de la temporada, amb una reducció o bé realitzar el pagament a terminis (al quadre s’indica la data límit de cada pagament). Com sempre, el pagament es farà mitjançant transferència al compte del club amb la Caixa ES85 2100 3365 9625 0000 6622 

 

Quotes Temporada 2021-2022  

Sencera  

Pagament a terminis  

En un sol pagament
fins 31/10/2021  

1r.termini pagament 
fins 31/10/2021  

2n.termini pagament
fins 15/2/2022  

Quota Esportista pels nascuts al 2006 i posteriors  

380 €  

200 €  

200 €  

 

EN QUE ET BENEFICIA SER SOCI/A ESPORTISTA?

Ser soci/a esportista et fa ser soci de ple dret del club i, a més, dona dret al següent :  

 • Llicència Federativa (i escolar quan s’escaigui) amb la mutualitat esportiva corresponent, la qual dona dret a participar en competicions oficials.  
 • Monitor a l’Escola d’Atletisme i Entrenadors per especialitats a partir de sub18.  
 • Roba de Competició.   
 • Inscripcions als controls organitzats pel Club, Campionats de Clubs, Campionats de Catalunya i d’Espanya individuals i proves del Consells Esportius.
 • Viatges a Campionats d’Espanya (els atletes que hagin assolit la mínima de classificació).  
 • Passi a les pistes d’atletisme de la UB ESPORTS en horaris d’entrenament (tardes a partir de les 17 hores).   
 • Inscripció gratuïta a les competicions que la Junta, d’acord amb el Comitè Tècnic, hagi acordat que són convenients pel club. 
 • Formar part de l’Assemblea General (si es compleixen les condicions marcades pels Estatuts sobre edat, antiguitat i pagament de quotes).

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

• Club Esportiu Universitari -Secció d’Atletisme- Tel. 665 787 597 -Sra. Maite López- o per email maite@universitari.org

O pots reservar plaça per a provar durant el mes de setembre a les pistes universitàries UB ESPORTS (Av. Diagonal, 695), sense compromís omplint el formulari corresponent.  

MOLT IMPORTANT

Per tal de planificar els entrenament durant les setmanes del mes de setembre a les instal·lacions de la UB, complint amb els límits d’aforament i la normativa de seguretat i higiene dictada per causa del covid-19, cal organitzar els grups de manera estable i per això necessitem que ompliu un formulari.  

 

Formulari Inscripció reserva per a venir a provar  (nous/noves)  

 

Formulari Inscripció els que ja són socis/sòcies del Club 

 

RECORDEU:

L’atletisme, per causa del covid19, resta limitat de dilluns a dijous. Els divendres estan reservats per altres esports.  

L’horari serà :  

Escola : de 18:00 a 19:30 h. (fins categoria sub16)  

Qualsevol canvi, caldrà avisar per anul·lar la setmana i tornar a omplir el formulari.  

PROTOCOL COVID-19

En atenció a l’actual situació epidemiològica hem adoptat els següent protocol de mesures de control, de les quals us informem amb l’objectiu final de limitar al màxim les possibilitats d’infecció per COVID-19 als atletes i entrenadors.  

 • Els atletes, entrenadors i resta de personal del club, han d’omplir la declaració responsable i portar-la, signada, el primer dia d’entrenament. Formulari Declaració Responsable  
 • Hi haurà present als entrenaments un responsable de prevenció del Club, segons la normativa de la Secretaria General de l’Esport.  
 • Els atletes, entrenadors i resta de personal han de mantenir les pautes estrictes de neteja personal.  
 • És obligatori l’ús de mascaretes i retirar-les  només quan comenci l’activitat, i també cal portar mocadors o gomes per el cabell.  Per als entrenadors sí que serà obligatori l’ús de la mascareta durant l’entrenament  
 • Abans i després dels entrenaments és molt important rentar-se les mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic. Es recomana l’ús les solucions hidroalcohòliques en pots d’ús individual.  
 • Els grups seran d‘un màxim de 15 atletes i els entrenaments estaran preparats per mantenir les distàncies de seguretat establertes per les autoritats sanitàries (aquest és el motiu pel que cal omplir el formulari, ja que és obligatori establir grups estables que facilitin el rastreig en cas de contagi).   
 • El material atlètic no serà compartit, si fos necessari compartir algun material, aquest serà desinfectat.  
 • Els atletes no compartiran begudes, aliments o altres productes. Han d’utilitzar ampolles d’ús individual.  
 • No es faran servir els vestidors. La instal·lació ha restringit el seu us. Els atletes hauran de venir canviats en la mesura que sigui possible.  
 • Com que, de moment no es pot accedir amb vehicle dins de les instal·lacions ja que el nombre de persones a l’interior està limitat i per tant no es permet entrar als acompanyants, per a la recollida dels nens i nenes a la sortida teniu dues opcions  
  1) caminant, per la porta principal Av. Diagonal,  
  2) amb vehicle per la porta del carrer d’Albert Bastardas (darrera de l’edifici del RACC). L’entrada es fa com sempre per l’Av Diagonal.  
 • Els pares hauran de recollir els nens/es de l’escola establint un ordre, amb distàncies segons les recomanacions sanitàries i l’ús obligat de la mascareta. Si en algun moment se’ls permet accedir a les grades, hauran també de mantenir la distància establerta de dos metres, entre ells.