Select Page
portadas-wp6
portadas-wp7
portadas-wp2
portadas-wp3
portadas-wp4
portadas-wp5
previous arrow
next arrow

OBJECTIUS DE L’ESCOLA D’ATLETISME

 

Es persegueixen dos objectius bàsics :

• El desenvolupament de les qualitats físiques i motrius (coordinació, flexibilitat, etc.), dels nens i nenes.

• La introducció gradual a l’esport entès com a activitat socialitzadora, integradora i canalitzadora de les energies pròpies d’aquestes edats.

Dins d’aquest context l’atletisme comprèn, entre les seves especialitats, les formes de moviment bàsiques : “Córrer, saltar, llançar”. Per tant, el curs el poden seguir els nens i nenes a partir del 6 anys.

Segons les diferents etapes dels nens/es de l’Escola d’Atletisme, hem definit els següents criteris:

•  Els nens/es han de passar del joc en un entorn atlètic a poder desenvolupar qualsevol especialitat de l’atletisme, d’aquesta manera passaran del Joc a l’Entrenament.

•  Els nens/es tenen que treballar per aconseguir una bona base des de ben petits, realitzant un bon aprenentatge dels moviments i de la seva coordinació i d’aquesta manera serà més fàcil aprendre les especialitats quan siguin més grans.

•  La nostra filosofia d’Escola no és aconseguir “Grans Campions” de petits, sinó que arribin, de grans, a ser bons atletes i bones persones.

•  Els nens/es han de vindre perquè es diverteixen i aprenen i no obligats a practicar l’Atletisme.

•  Els objectius de l’Escola, que a continuació detallarem per tram d’edats, s’han d’entendre tenint en compte que si no es compleixen en una etapa, es compliran a la següent. Tots els nens/es son diferents. Ni aprenen igual, ni es desenvolupen morfològicament per igual. És per això que no cal forçar un objectiu en una etapa i ho podem deixar per a assolir-lo a la següent.

 

1.- Sub8 i Sub10

1.1 Aquesta és la primera etapa i resulta fonamental realitzar una bona base d’aprenentatge amb el nen/a. És molt important el joc dins del qual s’introduiran els diferents moviments de l’Atletisme.

1.2 Objectius:

• Treballarem els moviments bàsics: Caminar, córrer, llançar i saltar.

• Treballarem l’equilibri i la identificació de les parts del cos i del seu control.

• Treballarem la coordinació general i l’associació espai-temps.

• Assimilar els exercicis bàsics de l’escalfament.

• Aprenentatge de les diferents disciplines de l’atletisme mitjançant el joc.

 

2.- Sub12

2.1 En aquesta segona etapa segueixen jugant, però també és una etapa per anar introduint la tècnica.

2.2 Objectius:

•  Coneixement de les normes de totes les disciplines

•  Inculcar els hàbits d’escalfament i d’estiraments bàsics

•  Córrer de manera coordinada i diferenciar la cursa en amplitud, freqüència, normal.

•  Treballar la reacció de les diferents distàncies amb la velocitat

•  Treballar els obstaculins per treure la por a les tanques.

•  Coordinar cursa amb batuda

•  Saltar l’alçada en tisores

•  Llançar diferents objectes, pilotes, arcs i artefactes de la seva categoria.

•  Introducció de la tècnica de la marxa

 

3.- Sub14

3.1 En aquesta etapa ja no juguem, però ho poden fer esporàdicament . És molt important la tècnica de carrera. Desenvolupar la coordinació, l’equilibri i el ritme, la velocitat de reacció, la resistència aeròbica i la força ràpida .

3.2 Curses

•  Treballar la cursa sobre el metatars , relaxació facial i corporal de la cursa.

•  Treballar amb obstaculins i la posició del cos de forma global.

•  Realitzar exercicis de tècnica de carrera, diferenciar amplitud i freqüència de la gambada.

•  Desenvolupar la velocitat de reacció amb jocs

•  Velocitat amb tacs de sortida i diferents ritmes de velocitat.

•  Desenvolupar nocions de ritme ràpid, mig i lent.

•  Aprendre a córrer en corba.

•  Conèixer i aplicar la tècnica de tanques correcte, pas de tanques, atacant-la tanca de lluny, i passar-les amb les dues cames i a diferents distàncies

•  Marxa

•  No flexionar genolls i entrar de taló, treballar el doble recolzament

3.4 Salts

•  Aprendre a fer la cursa en progressió, batre amb el peu adequat, sense frenar-se i incrementar la cursa aguantant l’aire.

•  Conèixer el reglament de cada salt.

•  Iniciar els exercicis de multisalts.

•  En alçada, dominar el salt de tisora i desenvolupar el Fosbury , batent amb la cama que toqui. Saltar a dalt i no tirar-se per sobre del llistó.

•  Han de saber agafar la perxa bé i entrar pel costat adequat i tractar de penjar-se amb la perxa.

•  Treballar coordinació de triple salt.

3.5 Llançaments

•  Aprendre a llançar de parat i iniciar el desplaçament.

•  Conèixer el reglament de cada prova.

•  Iniciar exercicis de multi llançament

•  En Martell iniciació del volteig (mans, tronc i cames)

 

4.- Sub16

4.1 És molt important la Tècnica de Cursa i introduir-los a la tècnica de les diferents especialitats. Que sàpiguen escalfar, rodar i estirar sense la necessitat de l’entrenador/a. Que coneguin la importància de rodar i estirar al acabar l’entrenament i la competició. Saber les normes de totes les disciplines.

4.2 Curses:

•  Realitzar cada sessió tècnica de carrera

•  Córrer de metatars i no entrar de taló. Bracejar correctament

•  Sortir de tres recolzaments a velocitat i amb tacs de sortida

•  Córrer ràpid entre tanques, sense esta molt temps volant. No passar el peu per sota del cul. I saber modificar la cursa per fer un bon flanqueig.

•  Entregar el testimoni a la màxima velocitat, utilitzant les zones i pre-zones .

4.3 Marxa:

•  Entrar de taló i no flexionar. Coordinar l’equilibri de braços. Treballar el doble recolzament i assimilar la basculació del maluc

4.4 Salts

•  Encadenar la cursa i batuda sense parar-se i diferenciar la batuda d’Alçada amb la de Llargada.

•  Salt d’alçada en Fosbury.

•  Calcular la cursa adequada als diferents tipus de salts.

•  Saber córrer amb la perxa i penjar-se amb ella.

4.5 Llançaments :

•  Aprofundir en els diferents desplaçaments i amb els diferents artefactes de llançament .

•  Enllaçar el desplaçament en les diferents fases finals del llançament

•  En el llançament de javelina agafar la javelina per sobre del cap i sense obrir el colze.