Select Page

INFORMACIÓ SOCIS I SÒCIES DEL CLUB

A continuació us presentem un petit resum dels drets i deures que comporta l’adscripció al Club Esportiu Universitari (en la seva secció d’atletisme)  

 • El títol de soci/a s’assoleix al moment de formalitzar la inscripció i fer el pagament de la quota en el termini indicat. 
 • Com entitat sense finalitat de lucre que és el club, les quotes dels socis es consideren aportacions a fons perdut per a contribuir al manteniment de l’entitat i reflecteixen l’adhesió i pertinença a un projecte compartit (en aquest cas, el foment, l’entrenament i la pràctica de l’atletisme), per part de totes les persones associades. 
 • Com a socis/sòcies del club, aquest fet exclou la relació de consum i comporta ser co-propietari de l’entitat, i per tant co-partícip en les decisions del club, dret que es pot exercir a les assemblees generals del club i a les de la secció d’atletisme, si es tenen 18 anys o més i fa com a mínim un any des de la seva afiliació, segons indiquen els Estatuts.  

A la secció d’atletisme hi ha dos tipus de quota :  

 • Quota d’esportista  
 • Quota de simpatitzant  

QUOTA D’ESPORTISTA  

Per a la temporada 2020/2021 els imports seran els següents :  

 

Quotes Temporada 2020-2021  

Sencera  

Pagament a terminis  

En un sol pagament
fins 31/10/2020  

1r.Trimestre
fins 31/10/2020  

2n.Trimestre
fins 31/1/2021  

3r.Trimestre
fins 31/3/2021  

Quota Esportista pels nascuts al 2005 i posteriors  

375 €  

135 €  

135 €  

135 €  

Pels nascuts al 2004 i anteriors  

420 €  

150 €  

150 €  

150 €  

 

Es pot fer el pagament total de la quota a l’inici de la temporada, amb una reducció o bé realitzar el pagament a terminis (al quadre s’indica la data límit de cada pagament). La temporada al club s’inicia el dia 1/9/2020 i finalitza el 31/8/2021.  

En què et beneficia ser soci/a esportista?  

Ser soci/a esportista et fa ser soci de ple dret del club i, a més, dona dret al següent :  

 • Llicència Federativa (i escolar quan s’escaigui) amb la mutualitat esportiva corresponent, la qual dona dret a participar en competicions oficials.  
 • Monitor a l’Escola d’Atletisme i Entrenadors per especialitats a partir de juvenil.  
 • Roba de Competició.   
 • Inscripcions als controls organitzats pel Club, Campionats de Clubs, Campionats de Catalunya i d’Espanya individuals i proves del CEEB.
 • Viatges a Campionats d’Espanya (els atletes que hagin assolit la mínima de classificació).  
 • Passi a les pistes d’atletisme de la UB ESPORTS en horaris d’entrenament (tardes a partir de les 17 hores).   
 • Inscripció gratuïta a les competicions que la Junta, d’acord amb el Comitè Tècnic, hagi acordat que són convenients pel club. 

 

QUOTA SIMPATITZANT

Qualsevol familiar o amic d’un soci pot fer-ser simpatitzant del Club, amb la següent quota, que s’abonarà a l’inici de la temporada :   

Quota Simpatitzant temporada 2020-2021  

150 €  

En què et beneficia ser simpatitzant del club?  

Malgrat no ser soci de ple dret i per tant no formar part de l’assemblea general del club, pots fruir dels següents beneficis per a la teva pràctica esportiva :  

 • Planificació d’entrenaments per part d’un entrenador del club Titulat
 • Samarreta de màniga curta d’entrenament del club  
 • Passi a les pistes d’atletisme de la UB ESPORTS en horari d’entrenament (tardes a partir de les 17 hores).    

El club, dins del compliment dels seus objectius del foment de la pràctica de l’atletisme, estableix també la possibilitat de que membres d’altres entitats o socis de la instal·lació es puguin beneficiar de l’experiència del seus tècnics, i per tant pot permetre que aquestes persones practiquin amb els grups del club, mitjançant el pagament d’un import a determinar segons el nombre d’hores i dedicació que els hagin de destinar els nostres tècnics.