Select Page

INFORMACIÓ SOCIS I SÒCIES DEL CLUB

A continuació us presentem un petit resum dels drets i deures que comporta l’adscripció al Club Esportiu Universitari (en la seva secció d’atletisme)  

 • El títol de soci/a s’assoleix al moment de formalitzar la inscripció i fer el pagament de la quota en el termini indicat. 
 • Com entitat sense finalitat de lucre que és el club, les quotes dels socis es consideren aportacions a fons perdut per a contribuir al manteniment de l’entitat i reflecteixen l’adhesió i pertinença a un projecte compartit (en aquest cas, el foment, l’entrenament i la pràctica de l’atletisme), per part de totes les persones associades. 
 • Com a socis/sòcies del club, aquest fet exclou la relació de consum i comporta ser co-propietari de l’entitat, i per tant co-partícip en les decisions del club, dret que es pot exercir a les assemblees generals del club i a les de la secció d’atletisme, si es tenen 18 anys o més i fa com a mínim un any des de la seva afiliació, segons indiquen els Estatuts.  

A la secció d’atletisme hi ha dos tipus de quota :  

 • Quota d’esportista  
 • Quota de simpatitzant  

Es pot fer el pagament total de la quota a l’inici de la temporada, amb una reducció o bé realitzar el pagament a terminis (al quadre s’indica la data límit de cada pagament). Com sempre, el pagament es farà mitjançant transferència al compte del club amb la Caixa ES85 2100 3365 9625 0000 6622 

QUOTA D’ESPORTISTA  

Per a la temporada 2021/2022 els imports seran els següents :  

 

Quotes Temporada 2021-2022  

Sencera  

Pagament a terminis  

En un sol pagament
fins 31/10/2021  

1r.Termini
pagament fins 31/10/2021  

2n.Termini
pagament fins 15/2/2022  

Quota Esportista pels nascuts al 2006 i posteriors  

380 €  

200 €  

200 €  

Pels nascuts al 2005 i anteriors  

420 €  

220 €  

220 €  

 

Es pot fer el pagament total de la quota a l’inici de la temporada, amb una reducció o bé realitzar el pagament a terminis (al quadre s’indica la data límit de cada pagament). La temporada al club s’inicia el dia 1/9/2021 i finalitza el 31/8/2022 (són les dates marcades per la Universitat de Barcelona per a les seves instal·lacions).  

En què et beneficia ser soci/a esportista?  

Ser soci/a esportista et fa ser soci de ple dret del club i, a més, dona dret al següent :  

 • Llicència Federativa (i escolar quan s’escaigui) amb la mutualitat esportiva corresponent, la qual dona dret a participar en competicions oficials.  
 • Monitor a l’Escola d’Atletisme i Entrenadors per especialitats a partir de sub18.  
 • Roba de Competició.   
 • Inscripcions als controls organitzats pel Club, Campionats de Clubs, Campionats de Catalunya i d’Espanya individuals i proves dels Consells Esportius.
 • Viatges a Campionats d’Espanya (els atletes que hagin assolit la mínima de classificació).  
 • Passi a les pistes d’atletisme de la UB ESPORTS en horaris d’entrenament (tardes a partir de les 17 hores).   
 • Inscripció gratuïta a les competicions que la Junta, d’acord amb el Comitè Tècnic, hagi acordat que són convenients pel club.
 • Formar part de l’Assemblea General (si es compleixen les condicions marcades als estatuts sobre edat, antiguitat i pagament de quotes). 

 

QUOTA SIMPATITZANT

Qualsevol familiar o amic d’un soci pot fer-ser simpatitzant del Club, amb la següent quota, que s’abonarà a l’inici de la temporada :   

Quota Simpatitzant temporada 2021-2022  

150 €  

En què et beneficia ser simpatitzant del club?  

Malgrat no ser soci de ple dret i per tant no formar part de l’assemblea general del club, pots fruir dels següents beneficis per a la teva pràctica esportiva :  

 • Planificació d’entrenaments per part d’un entrenador del club Titulat
 • Samarreta de màniga curta d’entrenament del club  
 • Passi a les pistes d’atletisme de la UB ESPORTS en horari d’entrenament (tardes a partir de les 17 hores).    

El club, dins del compliment dels seus objectius del foment de la pràctica de l’atletisme, estableix també la possibilitat de que membres d’altres entitats o socis de la instal·lació es puguin beneficiar de l’experiència del seus tècnics, i per tant pot permetre que aquestes persones practiquin amb els grups del club, mitjançant el pagament d’un import a determinar segons el nombre d’hores i dedicació que els hagin de destinar els nostres tècnics.